Landsforening for fortællere i Danmark

Landforeningstanken har ulmet længe blandt fortællere i Danmark, og startskuddet kom d. 13. november sidste år da Fortællerforum holdt et medlemsseminar om emnet.
Siden har Ellen Dahl Bang, Ingrid Hvass, Mads Lund og Annemarie Krarup taget initiativ til et møde med flere fortællere i Odense i april i år.
Vi arbejder foreløbig under navnet “Fortællernet”.
Kig ind på de forskellige sider, skriv meget gerne og vær med til at udvikle fortællerlandskabet i Danmark!
Og her er dagsordenen for den stiftende generalforsamling i fortællernes landsforening

Generalforsamlingen finder sted på Mimeteateret, Vestergade 95B, 5000 Odense C søndag d. 9. oktober 2011 kl. 11.00 med følgende punkter på dagsordenen:

 • Velkomst og lidt om dagens program ved Ellen
 • Åbning: Historier fra forskellige hjørner af landet ved Ingrid
 • Velkomsttale ved Annemarie og præsentation af arbejdsgruppen
 • Valg af dirigent og referent
 • Foreningens formål ved Lene

Frokostpause (tid til at læse vedtægterne)

 • Vedtægter ved Anna Grethe
 • Valg af formand
 • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Fastsættelse af kontingent
 • Evt.

Kaffepause

Nedsættelse af interessegrupper og valg af repræsentantskab

Den ny bestyrelse lukker mødet.

På vores blog http://www.fortaellernet.wordpress.com kan man gå ind og diskutere den nye landsforening.

Initiativgruppen Fortællernet:

Annemarie, Ellen, Anna Grethe, Anne Mette, Lene, Mads og Ingrid

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.